СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ * КОМУНИКАЦИЯ * ОСВЕТЛЕНИЕ
  • ПРЕДЛАГАНИ СИСТЕМИ
  • ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
  • Компоненти за видеонаблюдение
  • Телефонни бизнес системи
  • LED компоненти и аксесоари
ПРЕДЛАГАНИ СИСТЕМИ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ Компоненти за видеонаблюдение Телефонни бизнес системи LED компоненти и аксесоари към тях
  Мрежови стабилизатори на напрежение   Системи за видеонаблюдение   Камера управлявана чрез мобилен телефон   MOOVO   Гаражни порти и врати MHOUSE   Телефонни бизнес системи   LED компоненти и аксесоари към тях   Аудио и видео домофонни системи   
 
 
ПРЕДЛАГАНИ СИСТЕМИ

Системи за бизнес сигурност
Позволяват ,, он лайн,, контрол на събития, персонал чрез видеокамери, микрофони и датчици. Електронните компоненти изграждащи системите са предназначени за вграждане и не са видими с просто око. Управлението и контрола се съществява обикновенно чрез мобилен телефон. Архивирането на събитията се осъществява на цифров носител. Част от компонентите изграждащи системите могат да бъдат и безжични, като например: микрофони, видео камери и датчици. Системата позволява мониторинг на срещи, разговори и контакти без да е необходимо да се присъства на тях

Контрол на достъп и работно време
Предлаганите системи позволяват достъп във фабрика, завод офис, да се осъществява чрез пръстов отпечатък, цифров код, електронна карта /бадж/. При желание на администратора, системата може да използва едновременно и трите начина на достъп. Специалните сензори за отдалечен достъп разпознават електронните карти от разстояния над 1 метър и по този начин всеки един посетител или служител не може да се ,, скрие ,, от системата за идентификация. Единственото условие, което всеки е длъжен да спазва, това е да носи своята елетронна карта в себе си. Обикновнно сензорите се монтират така, че да са невидими за персонала и служителите, което осигурява комфорт и спокойствие за всеки. Използваните електронни ключалки, които пропускат или спират служителите, нямат движещи се механизми, не издават традиционния шум и може да се монтират на изцяло стъклени врати. Те издържат на натиск от 500кг. и практически са неотваряеми, за лица, които нямат достъп. Софтуера позволява автоматично сумиране на отделните престои на персонала и посетителите във всяка една от контролираните зони /шоу рум, кафе, стая за почивка, цех, коридори, работни стаи и зони и тн. /навсякъде, където са монтирани сензорите на системата/. Това осигурява точна справка и отчет за всеки, който е допуснат до системата и който работи в нея - престой, работно време, почивка, достъп до помещения и зони. Администрирането се осъществява дистанционно, без да е необходимо да се посещава обекта.

Телефонизация
Предлагаме телефонизация на офиси, сгради, хотели чрез инсталиране на цифрови телефонни централи, DECT системи, VOIP телефония, Gateway връзка. Новата система за ,,он лайн,, връзка позволява, чрез оптика да се пренасят ,,он лайн,, видео и аудио сигнали, интернет, вътрешни или външни телефонни постове, част от телефонна централа или самостотелни телефонни чифтове на разстояния, над 500 км. Първата система е реализирана в Българска Национална Телевизия през септември 2007г. и до момента работи безупречно

NICE безжични охранителни системи за дома и офиса
Безжичната охранителна система NICE осигурява максимална сигурност, лесен монтаж и надежна ксплоатация. Програмирането и инсталирането на охранителната система отнема няколко часа, като не изисква прокарване и изтегляне на нито един кабел. Системата работи едновременно с две честоти, което осигурява максимална надежност против проникване, заглушаване или друг опит за интервенция върху нея. Всички безжични компоненти гарантират 24 месечна експлоатация на системата, като след този период всеки един датчик съобщава в даден момент, че трябва да му се смени батерията. Системата разполага със сензори, които не зависят от движението на животни и домашни любимци. Те могат да контролират/отсичат/ свободни зони за движение на всякакви обекти – например хоризонтална или вертикална полоси/ивици, зони/ с размер 10см, 20см, 50см, 1,50м или друга произволно избрана. Сензорите могат да охраняват отворени прозорци, врати на тераси балкони и други зони, през които може да се проникне веднага, но само когато се ,,влезе,, в охраняваната зона се получава алармено събитие и съобщение чрез мобилна връзка. NICE разполага със специализирани датчици за пожар, проникване на вода в стаи, мазета и други затворени помещения и при тяхното активиране, системата съобщава незабавно за случилото се събитие чрез гласово съобщение по телефон /мобилен, стационарен/

 

 
Транс Електроник ЕООД София 1172
бул. Драган Цанков 59-63 A
Тел.: (+359 2) 9623946
office@transel.bg